Multishop – przypisanie kategorii sklepu do wszystkich sklepów

Ręczne przypisanie kategorii może być bardzo czasochłonne. Za pomocą poniższych zapytań możemy zrealizować to w kilka minut.

Multishop to minimalnie dwa sklepu w ramach jednej instancji. W pierwszym kroku usuwamy wszystkie przypisania kategorii dla wszystkich sklepów za wyjątkiem pierwszego (czyt. głównego).

DELETE FROM ps_category_shop WHERE id_shop != 1;

Następnie dla wszystkich pozostałych sklepów tworzymy powiązania na podstawie głównego sklepu. W tym celu ustawiamy cyfrę dwa obok polecenie „SELECT”.

INSERT INTO ps_category_shop(id_shop, id_category, position) SELECT 2, id_category, position FROM ps_category_shop  WHERE id_shop = 1;