Komunikat „1G is not a valid maximum” w Prestashop 1.7

Może także wyświetlić się komunikat jak poniżej:

2g is not a valid maximum

Wówczas użytkownik nie jest w stanie zainstalować nowych modułów. Rozwiązanie problemu jest bardzo proste.

 1. Logujemy się na serwer FTP.
 2. Edytujemy plik File.php, który znajduje się w lokalizacji: /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Validator/Constraints
 3. Odszukujemy następujący kod:
$factors = array(
      'k' => 1000,
      'ki' => 1 << 10,
      'm' => 1000000,
      'mi' => 1 << 20,
    );

Zmieniamy na:

$factors = array(
      'k' => 1000,
      'ki' => 1 << 10,
      'm' => 1000000,
      'mi' => 1 << 20,
      'g' => 1000000000,
      'gi' => 1 << 30,
    );

Zapisujemy zmian.