Dostawa – zakresy nachodzą na siebie

Częstym problemem, jaki zgłaszają klienci to problem ze zdefiniowaniem zakresów wag podczas definiowania przewoźników w Prestashop 1.6. Nigdy nie udało mi się dowiedzieć jak ten błąd, problem powstaje.

W celu rozwiązania tego problemu musimy znać unikatowy identyfikator przewoźnika, z którym jest problem. Unikatowy identyfikator widać na liście przewoźników. Patrz rysunek poniżej.

W moim przypadku komunikat:

zakresy nachodzą na siebie

wyświetla się dla przewoźnika o numerze, identyfikatorze 4. Zapisujemy sobie identyfikator przewoźnika.

Następnie uruchamiamy program do wykonywania poleceń SQL dla naszej bazy danych. W moim przypadku uruchamiam phpmyadmin. Interesuje nas tabela „range_weight”. Oczywiście pomiąłem prefiks tabeli. W moim przypadku tabela nazywa się „ps_range_weight”.

Kolejnym krokiem będzie wyświetlenie wszystkich zakresów dla przewoźnika z identyfikatorem 4. Wykonujemy polecenie:

SELECT * FROM `ps_range_weight` where id_carrier = 4 

Zostały wyświetlone wszystkie zakresy zdefiniowane dla przewoźnika z identyfikatorem 4. Błąd widać już na pierwszy rzut oka. Pierwszy zakres zaczyna się od wartości 0.00 a kończy na 9999.00. Drugi zakres zaczyna się błędnie od 0.00 a powinien od 9999.00. Modyfikujemy kolumnę „delimiter1” dla drugiego zakresu. Modyfikujemy wartość i problem zostaje rozwiązany.