Integracja z platformą Allegro

Na rynku dużo jest programów do zarządzania sprzedażą. Większość z nich ma możliwość wystawiania aukcji. Problem, jaki można napotkać to brak możliwości zasilenia sklepu internetowego opartego o Prestashop w produkty bezpośrednio z programu sprzedażowego. Moduł rozwiązuje ten problem. Ponieważ pozwala na utworzenie produktów w sklepie na podstawie wystawionych aukcji w platformie Allegro.

Import aukcji

Moduł pozwala na import aukcji do Twojego sklepu z indywidualnego konta Allegro

Ustawienia

Z poziomu panelu administratora mają Państwo możliwość:

  • Włącz, wyłącz grupowanie aukcji na podstawie symbolu (kombinacje produktów),
  • Włącz, wyłącz opis zachowując format Allegro,
  • Nowe atrybuty, cechy utwórz używając DUŻYCH bądź małych znaków,
  • Dodaj wszystkie produkty, aukcję do wspólnej kategorii,
  • Dodaj wybrany kolor do wszystkich produktów.

Mapowanie kategorii

Utworzone produkty  automatycznie przypisz do wybranych kategorii w sklepie.

Dziennik zdarzeń

Wszystkie operacje wykonywane przez moduł są zapisywane w dzienniku zdarzeń chronologicznie według daty wystąpienia.

Harmonogram zadań - CRON

Import produktów można wykonać ręcznie bądź poprzez dodanie zadania do harmonogramu. Wówczas moduł wykona cały import samodzielnie na podstawie zdefiniowanych ustawień.

Gotowe!

To wszystko. Masz pytania? Zapraszam do kontaktu.

Często zadawane pytania

Moduł można używać dla Prestashop 1.6 oraz Prestashop 1.7

PHP 7.0 bądź wyższa. Dodatkowo na serwerze musi zostać zainstalowana biblioteka ioncube loader.

Przed próbą skopiowania i wykorzystania w celach komercyjnych przez osoby trzecie

Z uwagi na fakt, że do działania modułu wymagane jest firmowe konto na platformie Allegro.pl. Moduł można wykorzystywać komercyjnie bez żadnych opłat.