Zakwalifikowanie wiadomości jako SPAM

W dzisiejszych czasach marketing Internetowy staje się coraz bardziej uciążliwy dla użytkowników Internetu. Dziesiątki jak nie setki wiadomości trafiają codziennie na Nasze skrzynki pocztowe. Aby zredukować ten problem na Naszych zasobach została uruchomiona usługa, która weryfikuje czy wiadomość przychodząca nosi znamiona SPAMu.

Pytanie: Jak działa usługa ?
Odpowiedź: W ramach jednego konta pocztowego musi znajdować się 200 wiadomości w katalogu Odebrane oraz 200 wiadomości w katalogu Spam. Patrz zdjęcie poniżej.

Pytanie: Jak często usługa sprawdza wiadomości elektroniczne?
Odpowiedź: Usługa uruchamia się cyklicznie co 120 godzin.

Pytanie: Czy można usunąć wiadomości oznaczone jak Spam ?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie: Jak nauczyć program że wiadomość jest niechciana ?
Odpowiedź: Przenosimy wiadomość z katalogu Odebrane do Spam.

Pytanie: Co zrobić żeby serwer nie klasyfikował wiadomości jako spam ?
Odpowiedź: Przenosimy wiadomość z katalogu Spam do katalogu Odebrane.

Pytanie: Jak zweryfikować dlaczego wiadomość została zakwalifikowana jako Spam ?
Odpowiedź: Należy zalogować się na swoje konto pocztowe poprzez adres www.poczta.softhost.pl. Następnie poprzez podwójne kliknięcie otwieramy wiadomość. Wyświetlamy szczegółowe informację i weryfikujemy ile punktów otrzymała Nasza wiadomość. W przykładzie poniżej wymagana liczba punktów aby uznać wiadomość za SPAM to 2 punkty. Nasza wiadomość otrzymała -2.9 punktów dlatego nie została zakwalifikowana jako spam stąd X-Spam-Status: No.  Patrz zdjęcie poniżej: