Książka kontaktów w Roundcube

Program Roundcube pozwala na eksport oraz import kontaktów w formacie vCard (rozszerzenie pliku vcf). Dzięki temu istnieje możliwość przenoszenia kontaktów pomiędzy rożnymi programami pocztowymi.

Książka kontaktowa dostępna jest z poziomu głównego okna, prawy górny róg aplikacji.

Eksport kontaktów

  1. Wszystkie kontakty – klikamy na ikonę „Eksportuj”, która znajduje się w górnym lewym rogu aplikacji. System tworzy plik contacs.vcf, który pobieramy na lokalny komputer.
  2. Zaznaczone kontakty – poprzez pojedyncze(z użyciem klawisza CTRL na klawiaturze) kliknięcie zaznaczamy kontakty, które chcemy eksportować. Gdy jesteśmy gotowi klikamy na trójkąt, który znajduje się obok przycisku „Eksportuj” i wybieramy „Zaznaczone kontakty”.

    System tworzy plik contacs.vcf, który pobieramy na lokalny komputer.

Import kontaktów

Klikamy na przycisk „Importuj”. System otworzy nowa stronę, na której poprzez przycisk „Przeglądaj” wskazujemy plik w formacie vCard, który chcemy importować. Opcjonalnie możemy ustawić:

  • Importuj powiązania z grupami,
  • Zastąp całą książkę adresową.

Klikamy na przycisk „Importuj”. System pobierze wskazany przez Nas plik a następnie zaimportuje. Zostanie wyświetlone stosowne podsumowanie dotyczące liczby zaimportowanych kontaktów bądź ewentualnych błędów.