Analiza potrzeb klienta

Weryfikacja wymagań funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych stawianych przez klienta.